Obsolete Chief National Guard Bureau Instructions

CNGBI 0400.01

Jun-12

Superseded by CNGBI 0400.01A dated 15 June 2017

CNGBI 0400.01A

Jun-17

Superseded by CNGBI 0400.01B dated 12 April 2018

CNGBI 0600.01

Nov-10

Superseded by CNGBI 1704.01 dated 19 October 16

CNGBI 0700.01

Jun-13

Superseded by CNGBI 0700.01A, dated 21 December 2018

CNGBI 1002.01

May-13

Superseded by CNGBI 1002-01A dated 04 June 2020

CNGBI 1100.01

Apr-13

Superseded by CNGBI 1100.01A dated 31 July 2020

CNGBI 1300.01

Jul-16

Superseded by CNGBI 1300.01A dated 26 June 2020

CNGBI 1301.01

Apr-12

Superseded by CNGBI 1301.01A dated 21 July 2017

CNGBI 1400.25

Jun-16

Superseded by CNGBI 1400.25A dated 10 September 2017

CNGBI 1504.30

Jul-16

Rescinded

CNGBI 1701.01

Feb-14

Superseded by CNGBI 1701.01A dated 15 November 16

CNGBI 2000.01

Sep-16

Superseded by CNGBI 2000.01A dated 24 July 2015

CNGBI 2000.01A

Jul-15

Superseded by CNGBI 2000.01 dated 04 April 2017

CNGBI 2000.01B

Apr-17

Superseded by CNGBI 2000.01C dated 14 August 2018

CNGBI 2400.00

Aug-16

Superseded by CNGBI 2400.00A dated 7 November 13

CNGBI 3300.01

20 Mar 14

Superseded by JRWG Charter dated 9 December 2019

CNGBI 3302.01

Nov-14

Superseded by CNGBI 3202.01A, dated 22 April 2019

CNGBI 3500.01

Nov-13

SEE CNGBN 3500 dated 23 February 2018

CNGBI 5000.01

30-Nov

Superseded by CNGBI 5000.01A dated 26 April 2017

CNGBI 6000.01

Aug-13

Superseded by CNGBI 6000.01A dated 26 September 2016

CNGBI 8201.01

Apr-14

Superseded by CNGBI 8201.01A dated 21 May 2018

CNGBI 9100.01

Jul-16

Superseded by CNGBI 8100.01 dated 29 September 2014

CNGBI 9650.01A

Dec-15

Superseded by CNGBI 9651.01A dated 20 August 2018

CNGBI 9651.01

21-Oct

Superseded by CNGBI 9651.01A dated 20 August 2018